výroba automotiv, Freudenberg

Výroba podnikového časopisu, reklamné a informatívne tabule, nápisy na budovách, ponukové listy, grafické úpravy, propagačné listy...

Kontaktujte nás v prípade záujmu pre nové, inovatívne riešenia.

roman, grafické návrhy, webdizajn, jednania
e-mail: fortyer@fortyer.sk (m) 0908 723 912

fakturačná adresa, roman sika-romi, 948, 916 22 Podolie
IČO: 40 270 131, DIČ: 1020306738 Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Číslo ŽR: 304-8026

jednočlovekovégrafickéštúdio